buurtcommunities

programmamakerDe Indische Buurt Community, Movisie, Kracht in NL en Pakhuis de Zwijger maken samen het programma Buurtcommunities over communities als hedendaagse vorm van burgerschap. Centraal staat het perspectief van de mensen die de communities vormen. Wat zien zij als kenmerken van hun community? Voor welke opgaven staan ze en hoe organiseren ze zich? Wat maakt buurtcommunities duurzaam? Hoe geven ze vorm aan hun samenspel met gemeenten, bedrijven en andere organisaties, netwerken en initiatieven van de energieke samenleving?


Ik vorm samen met Joachim Meerkerk (Pakhuis) en Mellouki Cadat (Movisie) de kernredactie van dit programma. Redouane Amine is onze vaste moderator. Buurtcommunities #7 (Not in my backyard) heb ik gemodereerd.


Alles over dit programma staat op de website van Pakhuis de Zwijger.


Buurtcommunities tot nu toe:

#23 Baas in eigen buurt (13 december 2017)

#22 De buurt rond (18 oktober 2017)

#21 De tuin van de buurt (1 juni 2017)

#20 Eerste Hulp Bij Onbegrip (28 maart 2017)

#19 Stadsbewoners spelen de hoofdrol (15 december 2016)

#18 Herrie in de buurt (23 november 2016)

#17 Een buurt voor iedereen (13 oktober 2016)

#16 Starters voor communities (23 juni 2016)

#15 Right to challenge in de praktijk (26 april 2016)

#14 EU Community Theatre Caravan (10 maart 2016)

#13 Participatie zoekt samenleving (9 december 2015)

#12 Op waarde geschat (3 november 2015)

#11 Youth Manifesto (28 september 2015)

#10 De ondernemende burger (18 mei 2015)

#9 Zorg van onderop (23 maart 2015)

#8 Neighbourhood Assemblies (28 januari 2015)

#7 (Not) In My Back Yard (1 december 2014)

#6 Online platforms (13 oktober 2014)

#5 Kunst voor en door de buurt (11 juni 2014)

#4 Vallen en opstaan (24 februari 2014)

#3 Communities als alternatief voor de verzorgingsstaat (3 december 2013)

#2 Veranderaars en verbinders (1 oktober 2013)

#1 Praktijkverhalen van communityleaders (30 mei 2013)"Succesvolle buurtcommunities organiseren zich niet op één manier"

Interview met mij op movisie.nlIk ben lid van de redactie vanuit mijn betrokkenheid bij Kracht in Nederland.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Kracht in NL behartigt de belangen van maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen in Nederland. Zij maakt deze initiatieven landelijk zichtbaar en verbindt hen met elkaar tot een nieuwe “topsector”. Een topsector die met eigen kracht, menselijke maat, door slim te combineren en samen te doen inzet op nieuwe lokale economieën. Die sector van initiatieven draagt wezenlijk bij aan een nieuwe samenleving en economie waarin iedereen meetelt en meedoet. Een samenleving waarin ecologische, maatschappelijke en economische waarden zijn verbonden.


Kracht in NL inspireert overheden, bedrijven en kennisinstelling om ruimte en energie te geven aan deze nieuwe topsector en deze nieuwe ontwikkelingen.

Onderdeel van Kracht in NL is de MAEX. De MAEX maakt de meerwaarde van maatschappelijke initiatieven transparant en bevordert participeren en investeren in die initiatieven. Op de website zie je wat waar gebeurt, maar ook hoe initiatieven maatschappelijke meerwaarde realiseren, welke effecten ze op het welzijn van mensen hebben en wat er nodig is om beter te kunnen presteren.


De MAEX is er voor initiatiefnemers die willen delen met anderen wat ze doen en op zoek zijn naar partners, geld, media aandacht, materialen, kennis.


De MAEX is er ook voor overheden, bedrijven en fondsen die een initiatief willen steunen.