akropolistoren

gespreksleiderIn de zomer van 2017 trokken de eerste bewoners in de nieuw opgeleverde Akropolistoren op Zeeburgereiland, een fonkelnieuwe Amsterdamse wijk tussen stad en water. De veertien verdiepingen hoge woontoren telt 86 huurwoningen, verdeeld over sociale en middenhuur, in twee- en driekamerappartementen. De woningen zijn specifiek bestemd voor mensen vanaf 55 jaar. Zij vormen met elkaar een huurderscoöperatie op basis van een gedeelde levensvisie: het humanisme.


Het organisatiemodel van de coöperatie kent een getrapte organisatie met etage-overleggen, vertegenwoordigd in een ledenraad als adviesorgaan voor het bestuur. Daarnaast zijn er diverse commissies en werkgroepen. De Algemene Vergadering van de Coöperatie is het hoogste orgaan.


In 2022 ontstaat in de Akropolistoren de behoefte om los van bestaande overleggen en commissies met elkaar van gedachten te wisselen, in dialoog te gaan. In september begeleid ik twee groepsgesprekken.


Het eerste groepsgesprek gaat over het organisatiemodel. Onder meer over hoe de deelname aan de etalage-overleggen vergroot kan worden. En hoe de nieuwe bewoners van de laatste jaren aangemoedigd kunnen worden zich voor de commissies in te zetten.


Het tweede groepsgesprek gaat over nabuurschap, zorg en veiligheid. Hoe omzien naar elkaar en zorg bij beginnende dementie het beste in balans zijn met de humanistische uitgangspunten van het respecteren van ieders vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. De Akropolistoren is nadrukkelijk géén zorgflat, maar de bewoners willen wel oog en oor voor elkaar hebben.

dialoog

maker