Amsterdamse school

facilitator


Het Instituut voor Veranderkunde maakt deel uit van de 'externe schil' van de pool van facilitatoren van de Amsterdamse School van de gemeente Amsterdam. Ik ben één van de facilitatoren vanuit het instituut.


In 2016 faciliteer ik:

# de kick-off van het Meerjarenprogramma Fiets 2017-2022

# de training voor workshopleiders van de vakdag van het Projectmanagementbureau

# de workshop Innovatief Aanbesteden op de vakdag van het Projectmanagementbureau  

# een teamontwikkeling sessie met de Gezondheidsbevorderaars Volwassenen en Ouderen van de GGD.

# een teamontwikkeling sessie met het Managementteam van de afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie van de GGD.

# een bewonersavond Locatieprofielen evenementen in Stadsdeel Noord.

# twee workshops op de Klantmanagersdag Samen Bouwen van de Dienst Werk en Inkomen.


Bovendien verzorg ik samen met Anton Vlaanderen een training Ontwerpen van sessies op de netwerkdag van de pool van facilitatoren. Ik stel voor de training een inspiratie-handreiking samen.


Projectmanagementbureau (vakdag 26 mei 2016)

Programma Training gespreksleiders

Werkblad Training gespreksleiders

Opzet Workshop Innovatief aanbesteden


GGD Team gezondheidsbevorderaars (19 mei 2016)

Programma Teamsessie Gezondheidsbevordering Volwassenen en Ouderen


Meerjarenprogramma Fiets 2017-2022 (7 april 2016)

Programma Kick-off

Handreiking Gespreksleiders subgroepen


Ontwerpen van sessies (Netwerkdag 17 februari 2016)

Draaiboek Workshop

Opdracht Ontwerp een creatieve sessie

Opdracht Ontwerp een sessie teambuilding en samenwerken

Opdracht Ontwerp een sessie gedragen prioriteren

Inspiratie-handreiking Ontwerpen van sessies