Buurtkamer Dufayhuis

Kwartiermaker


Als de Paulusschool verhuist, dan komt op Dufaystraat 19 een prachtig monumentaal schoolgebouw uit 1913 leeg te staan. Enkele huisartsen en fysiotherapeuten en buurtbewoners actief in stadsdorp Vondelpark slaan de handen ineen. Zij vragen de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid om in dit gebouw een gezondheidscentrum en een buurtkamer met buurttuin te ontwikkelen. Na overleggen, afstemmen en plannen bijstellen, begint op 22 maart 2021 een grondige verbouwing die eind mei 2022 door (de aannemers van) Amsterdam Vastgoed wordt opgeleverd. Juni is nodig zijn inrichten en verhuizen. Op 1 juli 2022 opent het DufayHuis haar deuren als gezondheidscentrum en buurtkamer. Het gezondheidscentrum (850 m2) kent meerdere huisartspraktijken, fysiotherapiepraktijken, een consultatiebureau en apotheek. De buurtkamer (150 m2) bestaat uit een kantoorkamer, multifunctionele ruimte, een café met semi-professionele keuken en een tuin op het voormalige schoolplein. De huurder van de buurtkamer is Combiwel Buurtwerk in nauwe samenwerking met actieve Vondeldorpers en een horeca-gastheer.


Combiwel Buurtwerk heeft mij november 2021 ingehuurd als kwartiermaker van de buurtkamer. Mijn opdracht is inrichting, horeca, programmering en tuin op elkaar te laten aansluiten en iedereen die daaraan wil bijdragen te verbinden. Resulterend in enthousiaste samenwerking met Vondeldorp en gezondheidscentrum en een exploitatie die uit kan. En dit alles tot tevredenheid van Stadsdeel Zuid als subsidieverlener, Amsterdam Vastgoed als verhuurder en de omwonenden als goede buren.