De Haarlemmer Kweektuin

evaluator en frisse blik


In de Haarlemmer Kweektuin komen duurzaam denken en doen samen. Het gebied is een centrum voor en van bewoners, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Recreëren, leren en duurzaam produceren en consumeren van voedsel zijn hier in de praktijk gebracht. De Haarlemmer Kweektuin is een plek voor ontmoeting en inspiratie voor de regio om kennis over duurzaamheid op te doen en te delen.

Op 24 juni 2016 hebben de gemeente Haarlem en de stichting Haarlemmer Kweektuin een samenwerkingsovereenkomst gesloten om gezamenlijk de Haarlemmer Kweektuin te ontwikkelen en te beheren. Inmiddels over de helft van de tienjarige overeenkomst heeft het samenwerkingsverband behoefte aan een evaluatie met een onafhankelijke blik van buiten.

De frisse blik dat ben ik.

De evaluatie blikt terug op zoek naar successen in en lessen uit de afgelopen jaren. In de evaluatie kijken we ook vooruit uit naar mogelijkheden, kansen en verwachtingen: hoe maakt de Haarlemmer Kweektuin de overgang van ontwikkelen naar beheren?

De evaluatie omvat de volgende vijf aandachtsgebieden.

Realisatie

Voortgang van de fysieke realisatie, de nog te ontwikkelen gebouwen/tuinen en de verwachting wanneer dit gerealiseerd zal zijn.

Samenwerkingsverband

Functioneren van het samenwerkingsverband van gemeente Haarlem en stichting Haarlemmer Kweektuin: invulling verantwoordelijkheden, taken en rollen, werken met een ontwikkelfonds, samenwerking en gezamenlijk optreden naar buiten, betrokkenheid van de rest van beide organisaties.

Samenwerking

Samenspel en samenwerking op de Kweektuin tussen samenwerkings- verband, ondernemers (huurders) en vrijwilligers.

Beheer

Het functioneren van (het management van) het operationeel beheer van de kweektuin door stichtingsbestuur, parkmanager, professionele uitvoerders en vrijwilligers.

Toekomst

Ambities en verwachtingen over de verdere ontwikkeling van de kweektuin: hoe ziet de samenwerking, het management en de organisatie er over drie en over tien jaar uit? Welke bedrijven en organisaties zijn er dan betrokken?


Gesprekken en parkpraatsessies

Voor de evaluatie heb ik van 14 november tot 6 december 2022 twaalf gesprekken gehouden met leden van het stichtingsbestuur, met medewerkers van de gemeente Haarlem, met ondernemers op de Kweektuin, met de parkmanager en coördinatoren van werkgroepen.

De concept-evaluatie is in december in een extra parkpraat besproken. De parkpraat over de definitieve evaluatie was op 8 februari 2023.


Aanbevelingen

De Haarlemmer Kweektuin is mooi. De kweektuin is als samenwerking van gemeente (gebiedsmanagement, Vastgoed en NME), vrijwilligers, omwonenden en ondernemers vernieuwend. De kweektuin is als stadspark voor duurzaam denken en doen ambitieus. Wat de afgelopen jaren is gerealiseerd, is écht bijzonder.

Ik heb drie aanbevelingen om de samenwerking te verbeteren.

Om te beginnen er acties die meteen gestart kunnen worden:

* Spreek naar elkaar het vertrouwen uit om samen verder te gaan.

* Werk samen in projectgroepen om actuele 'kwesties' aan te pakken.

* Het gebiedsmanagement doet er goed aan door te pakken op het verbeteren van de samenwerking van NME en Vastgoed met de andere partijen op de Haarlemmer Kweektuin.

* De organisatie van de Haarlemmer Kweektuin vraagt op een aantal punten extra aandacht van het stichtingsbestuur.

Vervolgens mijn aanbeveling om drie parkpraatsessies te organiseren waarin gezamenlijk nagedacht wordt over de doorontwikkeling van de kweektuin. Over gewenste en niet gedeelde toekomstplannen, over een evenementenkalender en over beelden van duurzame kweektuinbedrijven.

Geef deze acties en parkpraatsessies de tijd om te kunnen ervaren of deze het samenwerken op de Haarlemmer Kweektuin verbeteren. Bekijk in het voorjaar van 2024 of het nodig is de samenwerking met een ander bestuursmodel te versterken.