de Plandoc

meedenker


Combiwel Buurtwerk wil het plan- en projectmatig werken van haar buurt- en jongerenwerkers verder versterken. En haar medewerkers stimuleren en begeleiden in hun doorontwikkelen als zelfsturende en participatiebewuste professional. De Plandoc begeleidt en ondersteunt medewerkers van Buurtwerk met individuele gesprekken en teamsessies.


Als plandoc begeleidde ik één van de buurtwerkteams wat intensiever. In 2019 werkten we op heidagen en in werkbijeenkomsten aan samenwerken als team, flexibele inzet op prioriteiten op basis van ieders kwaliteiten, werkplannen en 'de' rol van buurtwerkers in netwerken van professionele organisaties en bewonersinitiatieven. In de vier werkteams coachte ik op doen, doorpakken en meedenken vanuit de vraag van de ander. Individuele gesprekken gingen over bewust bekwaam en doordacht (net)werken.


De Plandoc van Combiwel Buurtwerk dat ben ik.

mee

denker