de Plandoc

meedenker


Combiwel Buurtwerk wil het plan- en projectmatig werken van haar buurt- en jongerenwerkers verder versterken. En haar medewerkers stimuleren en begeleiden in hun doorontwikkelen als Zelfstandig Intern Professional. De Plandoc begeleidt en ondersteunt medewerkers van Buurtontwikkeling met individuele gesprekken en teamsessies.


Als plandoc begeleid ik één van de buurtwerkteams wat intensiever. Op heidagen en in werkbijeenkomsten werken we aan samenwerken als team, flexibele inzet op prioriteiten op basis van ieders kwaliteiten, werkplannen en 'de' rol van buurtwerkers in netwerken van professionele organisaties en bewonersinitiatieven. In de vier werkteams coach ik op doen met doorpakken en op meedenken vanuit de vraag van de ander. In individuele gesprekken ligt het accent op bewust bekwaam en doordacht (net)werken.


Met Rozella Oostveen vorm ik de Plandoc van Combiwel Buurtwerk.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)