Dialoog in Actie

Bestuurslid communicatie


Amsterdam Dialoog en Dialoog in Actie zijn op 1 januari 2020 samengegaan. Dialoog in Actie 2.0 stimuleert en organiseert maatschappelijke dialogen. In de huidige tijd van polarisatie, complottheorieën en nepnieuws is dat van bijzondere maatschappelijke waarde. Met de veelheid aan informatie selecteren we veelal die feiten en meningen die ons eigen gelijk bevestigen. Door met elkaar in dialoog te gaan leren we andere perspectieven kennen.


Dialoog in Actie organiseert dialogen. Over maatschappelijke kwesties en met een dialoogvorm die het beste past. Dialoog in Actie heeft een eigen netwerk van dialooggespreksleiders.
Dialoog in Actie werkt samen met overheden als opdrachtgevers. En met andere organisaties waarbij onze dialogen onderdeel kunnen zijn van een programma met andere activiteiten. Dialoog in Actie ondersteunt bij het organiseren van dialogen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners kunnen rekenen op een onafhankelijke dialoogbegeleiding.

Ik ben bestuurslid communicatie (website, nieuwsbrief), gespreksleider en projectleider van bijzondere opdrachten.Verbinding

In 2016 geef ik samen met Paul van der Plas trainingen voor gespreksleiders op 20 (basis) en 26 (gevorderden) oktober. De Week van de Dialoog gaat dit jaar over 'Verbinding: maak het mee, maak het meer'. We organiseren een kick off in Pakhuis de Zwijger en besluiten met het 'Vieren van verbinding' in de Stadsschouwburg. In de Week zijn er in Amsterdam zo'n 75 dialoogtafels in de Hogeschool van Amsterdam, in Huizen van de Wijk, bij mensen thuis,  in bibliotheken en buurthuizen, in kerken, moskeeën en synagogen.


Vertrouwen

Op 21 en 29 oktober 2015 verzorg ik samen met Paul van der Plas de training voor gespreksleiders voor de Week van de Dialoog. We hebben het over het ontstaan en de achtergrond van de Week in Amsterdam en van Nederland in Dialoog. Over de rol van gespreksleider, dialooggespreksregels en 'Vertrouwen' (het thema van 2015 in Amsterdam). We oefenen met de vier stappen (kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen en doen) van de dialoogmethodiek.


Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?

Op 7 november is de Amsterdamse Dag van de Dialoog in 2014. Het thema van dit jaar is: Waar sta jij voor op? Ik ben gespreksleider van de dialoogtafel in verpleeghuis De Poort in Amsterdam-West. In overleg pas ik de dialoogvragen aan: Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Vertel eens over een concreet moment? Van welke droom gaat jouw hart sneller kloppen? Met welke eerste stap ga jij je droom dichterbij brengen? Opstaan zit er voor deze bewoners in hun rolstoelen immers niet in. Toch is ook nu het dromen confronterend. Het doet mijn tafelgenoten pijn dat ze veel van hun dromen hoe klein soms ook (" ... wandelen met mijn kleindochter ...") niet kunnen waarmaken.


Geluk

19 Juni 2014 organiseer ik samen met Jeanine de Bruin en Astrid Ventevogel een geluksborrel voor de zzp'ers in Weesp die we kennen. We beginnen met een geluksdialoog. Ik ben gespreksleider bij deze speedversie van een uur. Onze dialoogvragen: Waar denk jij aan bij geluk? Wanneer heb je geluk er varen? Wat zou je de komende zomer willen doen om geluk te ervaren?


Crisis! Wat kan jij er mee ...

1 November 2012 is de Dag van de Dialoog in Amsterdam. Dit keer over: Crisis! Wat kan je er mee? Hoe kan je anderen helpen? Hoe kom je er zelf sterker uit? Ik ben gespreksleider van één van de twee dialoogtafels in de centrale metrohal onder het stationsplein van Amsterdam Centraal. Deze tafels zijn georganiseerd door Lody van de Kamp, lid van het Zevenmanschap Amsterdam en het GVB. Het Zevenmanschap is een klankbordgroep voor hoffelijkheid, tolerantie en verbinding voor het college van B&W van Amsterdam.


Jong & Oud

10 November 2011 is het voor de tiende keer Dag van de Dialoog Amsterdam. Aan 110 dialoogtafels praten 800 deelnemers over Jong & Oud. Ik ben gespreksleider aan één van de drie tafels in buurtcentrum De Boomsspijker (nabij Nieuwmarkt en Centraal Station). Zoals dat in een dialoog betaamt maken we kennis en delen ervaringen. We dromen over een ideale stad voor zowel jong als oud. En we sluiten af met wat ieder van ons gaat doen om deze dromen te realiseren.

Bij Amsterdam Dialoog ben ik lid van het kernteam dat de maandelijkse dialogen en de Week van de Dialoog organiseert en één van de gesprekstrainers.