Huis van de Wijk De Pijp

Kwartiermaker


Het pand van Huis van de Wijk De Pijp op de hoek van de Tweede van der Helst- en de Lutmastraat in Amsterdam is in 2017 toe aan een stevige opknapbeurt. Verhuurder Vastgoed Gemeente Amsterdam, huurder Combiwel Buurtwerk en Stadsdeel Amsterdam Zuid maken samen onder begeleiding van Valtos architecten&adviseurs verbouwingsplannen. Vastgoed investeert in een nieuw luchtbehandelingssysteem, nieuw sanitair en het schilderen van de gevel. Combiwel Buurtwerk krijgt van stadsdeel Zuid subsidie voor onder meer nieuwe vloeren, binnen schilderwerk en voor het verplaatsen (en vernieuwen) van de keuken op de tweede verdieping naar de begane grond. De ontmoetingsruimte krijgt een nieuwe vloer en een nieuwe bar met barkeuken. Ook de drie spreekkamers op de begande grond worden onder handen genomen. In de zomer van 2018 gaan aannemer About Projects en installatiebedrijf Kruijd aan de slag. Zoals veel verbouwingen loopt ook deze uit: op zes weken dicht volgt een half jaar waarin steeds meer ruimten opgeleverd worden. April 2019 is de klus geklaard.


Combiwel Buurtwerk heeft mij van maart 2017 tot maart 2019 ingehuurd als kwartiermaker. Mijn opdracht valt uiteen in verschillende onderdelen. Voordat tot verbouwen kan worden besloten is er een gebruiksplan met sluitende exploitatie nodig. De komst van !Woon en Wijkcentrum De Pijp als medehuurders en meer actieve betrokkenheid van buurtbewoners lossen dit op. Parallel aan het exploitatieplan formuleer ik samen met medewerkers en actieve buurtbewoners de wensen voor de verbouwing. Met directievoerder Valtos en Amsterdam Vastgoed ben ik betrokken bij de aanbesteding. Tijdens de verbouwing vertegenwoordig ik Combiwel Buurtwerk in het bouwoverleg en bewaak ik het door het Stadsdeel beschikbaar gestelde budget.


Iedere verbouwing ook deze vraagt veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen van iedereen, van werklieden, van medewerkers, van buurtbewoners. Ik houd met een luisterend oor en door steeds de hoogste nood te lenigen bij iedereen de moed er in. Eind goed, al goed.