kans en kracht

teamdagen


Kans en kracht is een programma van de gemeente Haarlem. Met het programma bereidt Haarlem grote veranderingen in de uitvoering van de sociale zekerheid voor. In 2013 is de toeleiding naar werk geheel uitbesteed, gaat Haarlem de schulddienstverlening anders organiseren en wordt de uitvoering vergaand gedigitaliseerd. Een reorganisatie inclusief een bezuiniging van ruim tien procent is eveneens onderdeel van het programma.


Op 24 februari 2012 heeft het programmateam met negen projectleiders haar eerste duinsessie in Parnassia aan Zee. Ik faciliteer en help het team gezamenlijk per project tot de kern te komen. En zo concreet mogelijke voorstellen te formuleren. Dit levert 23 voorstellen op waarover het MT Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet beslissen.


Tien dagen later faciliteer ik de duinsessie waarin het MT 23 beslissingen neemt, een eerste concept voor de nieuwe organisatie maakt en de hoofdlijnen voor haar interne communicatie bepaalt.


Op 12 september faciliteer ik de tweede teamdag over de agenda van het programma in het laatste kwartaal van 2012 en een eventueel vervolg in 2013. En welke rol ziet Kans en Kracht voor zichzelf bij de implementatie van de reorganisatie?


Hieronder een impressie van de agenda’s van de sessies