Mastership

Master en begeleider


NewPublic en Klimaatverbond Nederland werken samen in het opleiden van nieuwe professionals in het klimaat- en duurzaamheidsdomein. In april 2024 start alweer het derde Mastership Klimaat en Duurzaamheid.

In dit opleidingsprogramma staat de beginnende beleidsadviseur (trainee, young professional) in het werkveld klimaat, energie en duurzaamheid centraal. Dit is een dynamisch en complex werkveld van het openbaar bestuur waarin veel in beweging is. Klimaatverbond Nederland en Newpublic bieden de deelnemers aan dit mastership de mogelijkheid om hun ambtelijk vakmanschap in dit werkveld te versterken. Ik ben behalve begeleider van het mastership ook master in de eerste module.


Het mastership kent drie modulen verdeeld over tien opleidingsdagen.


Klimaat, duurzaamheid, openbaar bestuur en transitiemanagement

In de eerste module verkennen de trainees de rol van het openbaar bestuur in de klimaat- en duurzaamheidstransitie. Hierbij staan transitiemanagement, integrale aanpak en circulaire economie centraal: wat is er op dit moment gaande in de maatschappij en wat vraagt dat van ons openbaar bestuur?


Dag 1: Van klimaatopgave tot transitiemanagement

Dag 2: Van sturingskwadrant tot integrale aanpak

Dag 3: Van Huis van Thorbecke tot circulaire economie


Het energiesysteem in transitie

In de tweede module staat het energiesysteem centraal, in Nederland met oog voor internationale afhankelijkheden. We schetsen een beeld van de onderliggende dynamiek (energiemarkt) en de belangrijkste spelers (producenten, netbeheerders, energiecoöperaties, gebruikers) met verschillende belangen. We zullen dieper ingaan op kleinschalige warmte/koudenetten, lokaal eigendom, gemeentelijk inkopen, regionale opwek en netcongestie. We zullen de belangrijkste beleidsuitdagingen onderzoeken en duiden als transitie.


Dag 4: Regionale Energie Strategie

Dag 5: Warmtetransitie en participatie van verhuurders en woningeigenaren

Dag 6: Lokaal eigendom in de energietransitie

Dag 7: Gemeentelijk inkopen (van energie) als versneller


Integrale aanpak van klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken

In de derde module zoomen we in op een vijftal vraagstukken rond klimaat en duurzaamheid. Op de opleidingsdagen 8, 9 en 10 verkennen we ieder vraagstuk vanuit inhoudelijk, politiek, bestuurlijk, ambtelijk en burgerperspectief. We bekijken beleidsinterventies op integrale samenhang, governance en transitiedenken. We focussen op die klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken waaraan gemeentelijke beleidsinterventies substantieel kunnen bijdragen.


De deelnemers bepalen zelf de vraagstukken. Voorbeelden zijn:

. De juiste prijs van CO2

. Duurzaam bouwen

. Duurzame Omgevingsvisies

. Energie en armoede

. Europese Green Deal

. Hitte-adaptatie

. Kringlooplandbouw


Gastsprekers

De gastsprekers zijn door de wol geverfde beleidsmedewerkers die zowel de inhoud als het beleidshandwerk kunnen vertellen. Mastership 1 en 2 hadden de volgende gastsprekers: Froukje Anne Karsten en Line Vestergaard (gemeente Amsterdam), Anne Melchers en Peter Derk Wekx (NP Regionale Energie Strategie), Dieuwertje Walch, Hansjurgen Heinen, Jan Engels, Madeleen Helmer, Petra Lettink en Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), Marion Visser (gemeente Arnhem), Hans van de Bosch en Gert-Jan Meijer (Energiepark Koningspleij), Sander Holm (gemeente Amersfoort), Alexander Heusschen (provincie Utrecht), Bernard ter Haar (expertteam Energiesysteem 2050), Marieken van den Berg (gemeente Hengelo), Dirk Verhagen (Urban Synergy), Bas Eickhout (groene Europese fractie).


Ambtelijk vakmanschap

Ambtelijk vakmanschap is in het hele mastership een terugkerend vraagstuk. De deelnemers zullen hun verbazing over en ervaringen met de dynamiek van politieke sturing, ambtelijke macht en maatschappelijke kracht met elkaar delen. Om samen hun (inhoudelijke) handelingsperspectief te verrijken. Waarom doe je wat je doet? Hoe bewust ben je van de keuzes die je maakt? Welke opties heb je eigenlijk als ambtelijk vakmens?


Duur en certificaat

Het eerste mastership kende dertien opleidingsdagen van september 2022 tot december 2023. De dertien opleidingsdagen van het tweede mastership lopen van maart 2023 tot juni 2024. Het derde mastership met tien opleidingsdagen staat gepland van april 2024 tot juli 2025.

Na afloop ontvangen de mastershippers een certificaat als bewijs van deelname.