overheidsparticipatie

netwerk


Een eerdere leerkring heeft samen met BZK en King het initiatief genomen tot het Netwerk Overheidsparticipatie. Sinds medio 2013 is het netwerk een community of practice van gemeentelijke participatieprofessionals die met en van elkaar leren, samen hun ambacht actualiseren en doorontwikkelen en zich inzetten voor erkenning van de meerwaarde van overheidsparticipatie.


Bijeenkomsten

In 2013 (10 oktober) en 2014 (23 januari en 20 maart) zijn drie netwerkbijeenkomsten met:

# Uitwisseling van nieuwtjes uit Nederland Participatieland;

# Inhoudelijke inspiratie met gastspreker(s) waarin het netwerk doordenkt over kwesties waar zij als gemeentelijke professionals in de dagelijkse participatiepraktijk tegenaan lopen;

# Speed-intervisiesessies.


Website Gemeenteraad en Burgerkracht

De participatiesamenleving draait op volle toeren. De relatie tussen overheid en samenleving is aan het veranderen. Ook de rol van de gemeenteraad en van raadsleden verandert.


Loslaten maar niet laten vallen: hoe doe je dat als gemeenteraad? Kijken naar wat een initiatiefnemer nodig heeft, luisteren en verbinden: hoe doe je dat als raadslid?Het is nog best zoeken naar die nieuwe rol van gemeenteraad en raadsleden.


Het Netwerk Overheidsparticipatie vroeg zich af hoe zij gemeenteraden en raadsleden kan ondersteunen. In samenwerking met de Gemeenteraad van de Toekomst en de Vereniging van Griffiers is het idee geboren van de website Gemeenteraad en Burgerkracht als inspiratiepakketje voor raadsleden die bij burgerkracht willen aansluiten.


LinkedIn-groep

In een besloten LinkedIn-groep denkt het netwerk met elkaar mee over do’s en don’ts, effectieve interventies in de gemeentelijke organisatie en interessante nota s, publicaties, trainingen en conferenties.In opdracht van de kerngroep met Jornt van Zuylen (BZK) en Mari-An Gerits (King) coördineerde ik tot medio 2014 het Netwerk. Ik ben tegelijk aanjager en facilitator.


Het logo van de LinkedIn-groep van het netwerk is een afbeelding van een schilderij van Simone Mulder van Atelier 300c in Amersfoort.