Nieuwe aanpakken

meedenker en begeleider


In juni 2015 benadert Combiwel Sportbuurtwerk mij om mee te denken over nieuwe businessmodellen voor een aantal van hun projecten. In maart vraagt Combiwel West mij het opstellen van hun plannen van aanpak Buurtontwikkeling voor Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam te begeleiden.


In beide opdrachten combineer ik meedenken over nieuwe aanpakken met begeleiden van werksessies waarin medewerkers hun plannen en (toekomstige) activiteiten formuleren.

Plannen van Aanpak Buurtontwikkeling

Voor haar activiteiten voor Stadsdeel West wil Combiwel Buurtontwikkeling een deels inhoudelijke maar vooral een organisatorische vernieuwingsslag maken. Een belangrijke stap hierin zijn negen plannen van aanpak in een nieuw format en door de uitvoerende medewerkers zelf opgesteld. Plannen van aanpak voor onder meer Armoedeprojecten, Huiskamers, Huizen van de Buurt, Klussendienst, Multifunctionele Accomodaties, Vrouwen Academie West en Vrijwillige Inzet.

Ik denk mee over het format voor de plannen van aanpak, ontwikkel de methodiek van de werksessies, begeleid de werksessies en zet de resultaten van de flappen en 'geeltjes' om in plannen van aanpak. Ik doe dit in nauwe samenwerking met de beide teamleiders zodat zij zelf vervolgsessies en sessies voor de plannen van aanpak voor 2017 kunnen doen.


Nieuw Businessmodel Sportbuurtwerk

Combiwel Sportbuurtwerk wil voor een viertal activiteiten businessmodellen opstellen waarin expliciet ruimte is voor partners en sponsoren. Het gaat om samenwerken waarbij een partner bijvoorbeeld zijn locatie of zijn media expertise en netwerk inbrengt. Of een opdrachtgever waarvan de medewerkers als vrijwillige begeleiders van activiteiten meedoen.

Ik heb Sportbuurtwerk begeleid met enkele Business Model Canvassessies inclusief SWOT-analyses, plannen van aanpak en draaiboeken voor sessies met potentiele partners. De opbrengsten hiervan zijn onderdeel geworden van een jaarplan voor 2016 met naast gemeentelijke instellingen ook andere (commerciƫle) opdrachtgevers.