omgevingsmanagement

stamtafel


Op zoek naar succesfactoren

voor participatie-inventief

omgevingsmanagement


In het POM-Netwerkcafé met Frank Vermeulen (gemeente Rotterdam), Guus Pieters (Platform OM en Neerlands Diep), Ilja Werkhoven (Bewuste Bouwers), Rachel Broekmeulen (gemeente Amersfoort), Wytse Dassen (Twijnstra Gudde) en tafelheer Paul Basset.


18 Juni kwart over één. Op de Landelijke Omgevingsmanagementdag 2015 gaat het lunchend netwerken over in de derde ronde workshops. In het POM Netwerkcafé ontmoeten we elkaar aan de stamtafel. We maken kennis, delen ervaringen en gaan met z'n zessen op zoek naar succesfactoren voor participatie-inventief omgevingsmanagement. In het besef dat 75 procent van de projecten worden vertraagd door omgevingsinvloeden. Dat bewoners zich steeds gemakkelijker organiseren met sociale media. Dat ook aannemers steeds beter luisteren naar bewoners en ondernemers in de omgeving. Dat goed omgevingsmanagement maatwerk en ruimte geven vraagt waarbij oefenen en fouten maken onvermijdelijk zijn.


Als succesfactoren noemen we:

# Benut de sociale structuren en bestaande netwerken van de mensen die in de 'omgeving' wonen;

# Loslaten betekent bewoners en bewonersinitiatieven met procesbegeleiders faciliteren;

# Goed omgevingsmanagement betekent bij bewonersinitiatieven checken of er ook tegen-initiatieven zijn;

# Zorgvuldig en gemotiveerd terugkoppelen is net zo belangrijk als ophalen en betrekken; bij voorkeur in kleine groepen zodat er voor iedereen en alle kwesties aandacht kan zijn; bijvoorbeeld fietsend door de wijk;

# Prikkel als omgevingsmanager je opdrachtgever/management om 'de omgeving' te verkennen en zo geïnteresseerd te raken in wat er leeft;

# Zoek naar wethouders die voor de zaak gaan, die verbinders zijn, die verbindingen hebben en daardoor de beste 'omgevingsmanagers' zijn;

# Omgevingsmanagement wint aan waarde als het oog heeft voor maatschappelijke vraagstukken; bijvoorbeeld het betrekken van groepen die niet machtig zijn, die zich niet uitgenodigd voelen (allochtoon én autochtoon);

# Een bouwplaats is pure communicatie: informeren vooraf en tijdens de bouw; snel en professioneel omgaan met klachten en verzoeken; oog hebben voor commerciële belangen van bedrijven en winkeliers in de omgeving; omwonenden als ambassadeurs van bouwplaatsen;

# Omgevingsmanagement en in het bijzonder omgaan met bewoners is een vak; het vraagt behalve communicatieve en sociale vaardigheden ook inlevingsvermogen, oog voor andere waarden en belangen, creativiteit en omdenken.


Tot slot constateren we dat het bijzonder interessant zal zijn om als fysieke omgevingsmanagers te leren (van ervaringen) van omgevingsmanagers (bij de recente 3 decentralisaties) in het sociaal domein. In het bijzonder over het bouwen van langdurige (omgevings)relaties.

Participatief omgevingsmanagement

Luister, denk om, verrijk en werk samen

Laat in waarde en sluit aan bij energie van initiatiefnemer en kracht van initiatief

Stel je netwerk open en verbind met overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere initiatieven

Benut je kennis van institutionele processen en ondersteun bij aansluiten op besluitvorming

Denk integraal en stimuleer initiatieven inhoudelijk aan te sluiten op meerdere beleidsterreinen en op prioriteiten van verschillende stakeholders

Denk in business modellen mee over crowdfunding, sponsoring, fondswerving en subsidiepotjes

Help bij communicatie en bied een podium

Beschouw je eigen rol en durf nee te zeggen