rol van de raad

kennishub


Presidium en raadsgriffie constateren dat ook in Schiedam de verhoudingen tussen overheid en samenleving, tussen gemeente en stad veranderen. Op donderdag 15 november 2015 organiseren zij de eerste Kennishub van de raad voor de raad over de rol van de gemeenteraad bij een veranderende samenleving.











In overleg met mijn opdrachtgever schaaf ik aan de opzet, overleg met inleider en initiatiefnemers over hun inbreng en modereer de avond.



De agenda van de kennishub:

     Inleiding Menno Fenger (hoogleraar EURotterdam)

     Tafelgesprekken met zes initiatieven

     Zaalgesprek over de veranderende rol van de raad:

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

? beslissen via concurrerende alternatieven

? sturen op proces

? verbinden en aansluiten bij initiatieven