sociaal domein

werksessie


Eens per jaar organiseren collega's in het sociaal domein in de regio Kennemerland een netwerkbijeenkomst. Deze bestaat uit een pleniar deel en een ronde met meedere werksessies.


Regionale netwerkbijeenkomst

Terug naar de toekomst: nieuwe energie voor het sociaal domein

Donderdag 29 oktober 2015 | 12:30 - 17:00 uur | Philharmonie in Haarlem


Werksessie sociaal domein

Gluren bij anderen

Professionele instellingen, zelforganisaties en buurtinitiatieven zetten alle zeilen bij op zoek naar nieuwe vormen van samenwerken. Iedereen is er van overtuigd dat samenwerken het sociaal domein zal verrijken. Toch is de praktijk weerbarstig. In deze werksessie gaan we ons voordeel doen met ervaringen bij de opvoedingsondersteuning en met bewonersparticipatie in het fysieke domein.Ik stel de werksessie samen, ontwerp de bijeenkomst, scherp de sprekers op hun inbreng en modereer.Lessen uit de opvoedingsondersteuning

Ervaringen bij de transformatie in de opvoedingsondersteuning leren ons:

# Wijkgericht werken waardoor grote (bestaande) instellingen en kleine (nieuwe) initiatieven (van zzp'ers) elkaar ook na de week weten te vinden

# Stimuleren zonder overnemen: verbindingen maken met nieuwe partijen maar aanhaken blijft wel hun eigen verantwoordelijkheid

# Maak het niet te ingewikkeld: begin klein en bouw dit geleidelijk verder uit

In antwoord op vragen aan Carin van Empel (Week vd opvoeding Haarlem)


Lessen uit overheidsparticipatie

Eerste ervaringen met het Haarlemse programma Overheidsparticipatie:

# Samenwerken betekent voor alle partijen eigen belangen overstijgen, jezelf wat relativeren, erkennen dat er meerdere wegen naar Rome leiden, blijven focussen op inhoudelijk doelen en ambities

# Co-creatie is samen doen van initiatiefnemers, bewoners, gemeente, instellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, …

# Oneerlijke concurrentie voor horeca en overlast voor de buurt kunnen de eigen inkomsten van bewonersinitiatieven beperken

Tweegesprek met Mark Schager (secretaris van dit programma)


Lessen uit het fysieke domein

Ervaringen van actieve bewoners bij het vergroenen van een stenen wijk:

# Kies voor een oplossingsgerichte houding en neem gepast afscheid van de administratieve werkelijkheid van regels, vergaderen en beren-op-de-weg

# Durf te dromen en hou als actieve bewoners en betrokken gebiedsregisseurs vol om weerstanden bij andere bewoners en collega-ambtenaren te overwinnen

# Adequate bewonersparticipatie vraagt ambtenaren met lef die wel van een uitdaging houden

Do's and don'ts van Annette Kroes (Geheime Groene Roos Genootschap)