tableauHet is 22 september '11 en we praten met z’n zessen over burgerparticipatie. Ik doe eigenlijk niet mee omdat ik initiatiefnemer en gespreksleider ben. BZK heeft me gevraagd de professionalisering een impuls te geven door een begin te maken met een discussie daarover tussen vakgenoten.

Eerder heb ik wethouder Mary Fiers en hoogleraar/initiatiefnemer Paul Verweel gesproken. Zij doen inspirerende uitspraken over overheidsparticipatie, ontprofessionaliseren, aansluiten en niet overnemen, regelvrije ruimte voor professionals en zelfrelativering.

Buiten is het lekker weer. Binnen in de omgebouwde zandtrechter zijn Eric Vink, Igno Pröpper, Marjanne van Ginneken, Rinske van Noortwijk en Tamara Metze geanimeerd aan de praat.

Bij burgerparticipatie denken de Vijf vooral aan al die initiatiefnemers die Nederland een beetje beter willen maken. Onze toekomstdroom is een reflectieve en initiatiefrijke samenleving met betrokken samenredzame burgers, bedrijven en organisaties. De regie is aan burgers en de overheid houdt een oogje in het zeil.

Op weg naar die participatieve samenleving zien de Vijf voor de komende jaren drie ambities. De mogelijkheden voor participatie van individuen moeten worden vergroot. We zullen moeten investeren in oplossingsgerichte participatiemethoden. En er moet ruimte komen om ervaring op te doen met nieuwe maatschappelijke arrangementen.

Tja. Welke professionalisering is daarvoor nodig? De Vijf vinden dat we vaart moeten blijven maken met de professionalisering van beleids- en communicatiemedewerkers. Dat overheden moeten leren snel en flexibel om te gaan met initiatieven ook als ze van tijdelijk samenwerkende individuen zijn. En tot slot, daarover zijn de Vijf het helemaal eens: doorontwikkelen van en ervaring op doen met dialoogtechnieken.

Drie weken later op het symposium Verbroken verbinding of in gesprek?. De deelnemers aan de workshop Duurzame Participatie zien het verbreden en verankeren van burgerparticipatie in de gehele gemeentelijke organisatie als de ambitie voor de komende jaren. Hiervoor zijn drie zaken cruciaal: aantonen van meerwaarde, afspraken maken in managementcontracten en trainen van alle beleidsambtenaren.


Alle uitkomsten bij elkaar in onderstaand tableau Burgerparticipatie

Onze participatiedroom is een reflectieve en initiatiefrijke samenleving met betrokken samenredzame burgers, bedrijven en organisaties. Burgers hebben de regie en bepalen hoe teruggetreden de overheid is. De overheid signaleert en alarmeert wanneer maatschappelijke vraagstukken blijven liggen. Met maatschappelijk rendement als uitgangspunt zijn er nieuwe verhoudingen tussen mensen en tussen individuen en organisaties. Instituties zijn niet langer instituties maar organisaties van en voor de samenleving. Micro-economie is belangrijk. Veel bedrijven gaan voor maatschappelijke winst.