vakmanschap

workshop


November is de maand van het jaarcongres van het LPB, Platform voor wijkgericht werken en netwerkorganisatie van en voor wijkprofessionals. Ook in 2015 weer drie dagen met op donderdag 19 november 's morgens plenaire sprekers en 's middags masterclasses, workshops en labs.

LPB-congres

Oplaadpunt

Tilburg

18-20 nov 2015Format:

      één case: bewoners vergroenen hun stenen wijk

      drie rollen: bewoner, gebiedsregisseur en beleidsmaker

      drie ronden: selecteren hobbels, uitdiepen en advies vragen


Op die donderdagmiddag buigen meer dan 60 wijkprofessionals zich in een volle Mozartzaal in De Harmonie over de case van het Geheime Groene Genootschap dat haar stenen wijk in de gemeente Stiekem wil vergroenen.


Verdeeld over drie tafels kruipen zij in de huid van respectievelijk bewoners, gebiedsregisseurs en beleidsmakers.


Aan iedere tafel selecteren zij de belangrijkste hobbels die zij als bewoners, gebiedsregisseurs dan wel beleidsmakers zullen moeten slechten. Twee daarvan diepen zij verder uit.


In de plenaire slotronde vraagt iedere tafel op beide hobbels de andere tafels om advies.Ik heb het idee en format voor de workshop bij de organisatie aangedragen. En de workshop samen met mijn drie tafelbegeleiders Annette Kroes (initiatiefnemer Geheime Groene Roos Genootschap in Haarlem), Marco den Goede (gebiedsadviseur Gemeente Alphen aan den Rijn) en Lia Totté (teamleider Gemeente Leiden) verder uitgewerkt en tot een belevenis gemaakt.

Workshop Verrijken en verleiden als vakmanschap

Hoe kan ik als professional aansluiten bij de kracht en energie van wijkinitiatieven en wijkbewoners? Hoe breng ik actieve wijken op het idee van nieuwe activiteiten op een ander maatschappelijk vraagstuk? Hoe schud ik slapende wijken op een inspirerende manier wakker? Hoe doe ik dat als actieve bewoner, als gebiedsregisseur of als beleidsmaker/teammanager? Over vakmanschap en timing, over verrijken en verleiden, over initiëren en co-creëren. In ander half uur selecteren en bespreken we de grootste hobbels die we te slechten hebben. En in gezamenlijk vakmanschap gaan we op zoek naar intrigerende weetjes en verrassende tips om zo snel mogelijk zelf uit te proberen…