verankeren

burgerparticipatie


Na enkele pilots volgt in veel gemeenten een nota burgerparticipatie waarin de Raad en het College hun visie op bestuursstijl en participatieambities neerleggen. Dan is het moment van gemeentebrede implementatie aangebroken. Met vraagstukken als: hoe integreren we burgerparticipatie in reguliere werkprocessen? Wat betekent burgerparticipatie voor managementlijnen en manier van leidinggeven? En: hoe kunnen we burgerparticipatie verankeren in onze HRM?


Verankeren van burgerparticipatie in HRM van gemeenten


De big five voor het verankeren van burgerparticipatie in de HRM van gemeenten zijn:

     1.     Maak van de Ambtseed een verklaring van vertrouwen

     2.     Formuleer kerncompetenties en organiseer cultuurdoorbrekende trainingen voor alle medewerkers

     3.     Ontwikkel specifieke functies als wijkbeheerder, initiatievenmakelaar en groen-golfambtenaar

     4.     Faciliteer samen ontwikkelen en doen van gemeente en samenleving

     5.     Betrek externen in de 360-graden-feedback van medewerkers

Meer bevindingen staan in onderstaande Kaart