wijkserviceVeel minder geld in de gemeentekas vraagt om creatieve oplossingen. Ook Haarlem weet zich uitgedaagd verrassende ideeën te doordenken en grensverkennende pilots op te pakken. Het drastisch verminderen van de WMO-gelden is zo n vraagstuk dat om creativiteit vraagt. De praktijkwerkplaats Wijkservice is aan de slag gegaan met het idee dat de huishoudelijke hulp die niet langer uit de WMO vergoed wordt, door mensen met een uitkering gedaan kan worden.


Voor de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem organiseer en faciliteer ik op 4, 5 en 18 oktober 2012 versnellingsdagen en een canvassessie met Business Model Generatie.


Forse bezuinigingen vragen om meer dan een verbeterde versie van hoe het nu gaat. Vandaar dat de praktijkwerkplaats aan de slag is gegaan met drie contrasterende businessmodellen, die de Wijkservice vanuit duidelijk verschillende vertrekpunten benaderen.


Drie businessmodellen

In het businessmodel voor de Wijkservice Haarlems Gemak zijn klanten die betalen voor de producten en diensten van de Wijkservice het vertrekpunt.

In het businessmodel voor de Wijkservice Compiratie zijn de competenties en inspiraties van de uitvoerende mensen met een uitkering het vertrekpunt.

In het businessmodel voor de Wijkservice als wijkonderneming is het vertrekpunt dat wijkbewoners bepalen wat zij willen verbeteren.


De businessmodellen hebben gemeen dat zij de potentie hebben om zonder gemeentegeld maatschappelijke meerwaarde in zorg, welzijn en openbare ruimte te genereren en het bemiddelen naar werk te versterken.


Wijkservice Haarlems Gemak

In het businessmodel voor de Wijkservice Haarlems Gemak zijn klanten die betalen voor de producten en diensten van de Wijkservice het vertrekpunt. Wijkservice Haarlems Gemak onderscheidt drie groepen klanten: fulltime werkende alleenstaande Haarlemmers, tijdelijke zorgvragers en PGB-houders.


Wijkservice Haarlems Gemak bedient haar klanten met schoonmaken, ramenlappen, wassen, strijken, tuinonderhoud, koken, boodschappen doen en wijktaxiservice. Haarlems Gemak komt samen koffie drinken. Op veler verzoek biedt Haarlems Gemak het wachten op en binnenlaten van klusjesmannen als nieuwe service van de sleuteldienst aan. Haarlems Gemak organiseert een deel van haar werk in de buitendienst maar komt ook bij haar klanten thuis.


Voor gebouwen, werkbegeleiding en management doet Wijkservice Haarlems Gemak (steeds minder) een beroep op haar partners. Haar diensten worden betaald door haar klanten. Wanneer een product of dienst niet uit kan, dan wordt er mee gestopt. Haarlems Gemak is klein begonnen. Als de laatste opstartperikelen zijn overwonnen staat niets uitgroeien tot een heuse stadsservice in de weg. Het management denkt de begroting dan zonder publiek geld sluitend te krijgen.


Wijkservice Compiratie

In het businessmodel voor de Wijkservice Compiratie zijn de competenties en inspiraties van de uitvoerende mensen met een uitkering het vertrekpunt. Compiratie stelt zich een specifieke uitdaging. Zij wil uitkomst zijn voor mensen met een uitkering die van alles kunnen maar op dit moment door slechte ervaringen gemotiveerd op de bank zitten. De wijkservice Compiratie brengt gelijkgezinde mensen met een uitkering bij elkaar om samen te gaan ondernemen. Compiratie werkt met de erkenning voor wat je wel kan en de voldoening die dat geeft, aan nieuw zelfbewustzijn bij het zoeken naar werk.


Wijkservice Compiratie kent meerdere teams. Het timmerteam is druk met klemmende deuren en gebroken ruiten. In de werkplaats staan meubels die opgeknapt worden.

De adviseurs van de WijkPCservice gaan naar hun klanten toe. Vastgelopen pc s (ook mac s) hebben ze zo weer aan de gang.

Het administratieve team van Compiratie helpt iedere dag van 10 tot 12 uur klanten van de sociale dienst bij het invullen van digitale formulieren.


Wijkservice Compiratie begint niks zonder haar partners. En wie is nu eigenlijk geen partner? De driemaandelijks compiratieborrel is de netwerkplek en wordt altijd een latertje. En vergis je niet. Deze borrel begint met werken: de compiratieteams regelen materialen die-anderen-over-hebben, netwerken voor leengereedschap, gaan op zoek naar ruimtes voor tijdelijk gebruik en maken andere afspraken met partners om hun kosten zo laag mogelijk te kunnen houden.


Wijkservice als wijkonderneming

In het businessmodel voor de Wijkservice als wijkonderneming is het vertrekpunt dat wijkbewoners bepalen wat zij aan hun wijk willen verbeteren. En hoe zij die meerwaarde met hun wijkonderneming willen realiseren.


Op de braderie geven meerdere wijkbewoners aan ook zelf wat te kunnen doen. Zoals wat vaker een praatje maken met hun oude overbuur. Vooral ouderen geven aan jongeren aan te zullen spreken wanneer ze zomaar wat op straat gooien. Twee buurmannen nemen zich voor om s avonds samen met hun honden een wat groter anti-inbraakrondje door de wijk te maken.


De Wijkserviceondernemers zijn enthousiast over wat zij als wijkbewoners zelf kunnen. Maar er is meer nodig. Daarom gaan zij met instellingen en andere organisaties die in de wijk actief zijn, praten over samenwerken. De Wijkserviceondernemers hadden zich sowieso al voorgenomen met de gemeente in gesprek te gaan. Ze hebben verontrustende geluiden over het buurthuis, hun buurthuis opgehangen.


Voor de activiteiten waar de Wijkserviceondernemers als start aan denken, is niet veel geld nodig. Als zij het schoonmaken van portieken gaan organiseren dan betalen woningcorporaties daar aan mee. Het zou wel eens een voordeel kunnen zijn wanneer zij zelf het buurthuis beheren. Kunnen ze met de inkomsten van extra bingo-avonden de voorgevel eindelijk eens opknappen. Een van de Wijkserviceondernemers denkt er aan in het buurthuis een huiscafé en -restaurant te beginnen.