campagne

community-based


Energie besparen is niet hot, een energiezuinig huis niet hip. Nul-op-de-meter vraagt investeren. Televisiespotjes en websites blijken niet voldoende om woningeigenaren tot energie besparen te bewegen. Nu er communicatief meer nodig is, biedt een community-based campagne uitkomst omdat het de kracht van de energieke samenleving benut

om peer-to-peer communicatie te realiseren.


Ambassadeurs

Een community-based campagne sluit aan op de netwerken van organisaties, verenigingen of initiatieven waarin mensen actief zijn en

zich verbonden voelen. De campagne gaat binnen deze organisaties, verenigingen en initiatieven op zoek naar woningeigenaren die als ambassadeurs energie besparen willen aanzwengelen en eventueel groepen willen opzetten. Groepen van woningeigenaren die elkaar helpen bij het beoordelen van bespaaradviezen en –offertes van bedrijven en gezamenlijk gaan inkopen.


Energie besparen als gedragsverandering kan niet zonder een nudge (duwtje en pluimpje) van peers (familie, vrienden en bekenden in de sociale verbanden waarin we leven). Peers komen met argumenten die zullen aanspreken. Zo maken ze de weg vrij voor informatie over energie besparen van overheden, milieuorganisaties en bedrijven.


Samen met Donald van den Akker en Ron Schumacher verkende ik voor Klimaatverbond Nederland de mogelijkheden van een community-based campagne om particuliere woningeigenaren tot energie besparen te bewegen.


De verkenning hebben we in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gedaan voor de werkgroep Voorlichtingsprogramma Energiebesparing woonconsumenten.


De verkenning maakt duidelijk wanneer een community-based campagne met peer-to-peer nudging kansrijk is. De prezi geeft een impressie van de verkenning. De brochure schetst hoe zo'n campagne eruit kan zien.

meer comfort

minder energiekosten

meer zelf opwekken

minder smeltende ijskappen

bijvoorbeeld

Een community-based campagne bij amateurvoetbalverenigingen

Woningeigenaren kennen elkaar als bestuurder, lid of toeschouw-ouder van de voetbalclub. Als voetballiefhebbers hebben ze vertrouwen in elkaar. Wanneer enkele leden over energie besparen beginnen, zullen andere leden dat niet zomaar terzijde schuiven.

Bestuurders van voetbalverenigingen vormen een belangrijke schakel in het vinden van energiebespaarambassadeurs binnen hun verenigingen. Als poortwachters zullen zij zich afvragen wat de club er aan heeft om aan een campagne deel te nemen. Dit zal veranderen wanneer zij horen dat energiebesparende maatregelen in hun verenigingsgebouwen zo'n 20 procent op de jaarlijkse €15.000 aan energiekosten kan schelen en dat zij vanaf 1 januari 2016 subsidie kunnen aanvragen voor het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Communicatie over deze energiebesparende maatregelen zal het draagvlak hiervoor vergroten en tegelijk leden op het idee brengen om ook thuis met energie besparen aan de slag te gaan.

Wanneer de KNVB aan de campagne meedoet dan komen er 3300 voetbalclubs en 1,2 amateurvoetballers binnen peer-to-peerbereik.

En niet te vergeten: Er is een welhaast oneindige reeks van hockeyverenigingen tot jeu-de-boulesclubs waarvoor vergelijkbare campagnes kunnen worden ontwikkeld.